The Body Shop stores In Velachery, Chennai, Tamil Nadu