The Body Shop stores In Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan