The Body Shop stores Near Bhaskar Lane, Thiruvananthapuram, 695004